Számomra ez a felfedezés még job

Magyarországon Pécsen a székesegyház közelében Kr.u. 400 év körüli sírkamrákra bukkantak.
 

És igazán ez magába még nem lenne nagyon nagy szenzáció. Minekünk keresztényeknek viszont volt ott egy nagyszerű és
 egyben csodálatos lelet. Ami nem más mint ahogy ma is nevezik Péter és Pál sírkamra. Volt ott egy freskó ami Pétert és
 Pált ábrázolja. Hozzá teszem ez Kr.u. 400 as lelet. Tehát akkor ez egy nagyszerű bizonyíték ,hogy a biblia legalább ha a
mai dátummal számolva is nem kevesebb mint 1600 éves.És ennyi évre is tekint vissza akkor ,mert a bibliában tudjuk van
 Péter és Pál -ról levél. (Péter 1. levele és 2. levele és Pál levelei is I.II-dik Korintus levél,Galátzia levél,Efézusi levél,Filippi
 levél,Kolosse levél,I.II-dik Thessalonika levél,I.II-dik Timóteus levél,Titus levél,Filemon levél,Zsidó levél.


Az 1782-ben megtalált I. számú, vagy ismertebb nevén Péter-Pál sírkamra talán a legismertebb pannoniai ókeresztény építmény. A Kr. u. IV. század végén épült kétszintes épület épen megmaradt sírkamrájának egész falfelületét falfestmények díszítik. A bejárattal szembeni főfalon Péter és Pál apostolok mutatnak rá a Jézus jelenlétét szimbolizáló Krisztus-monogramra. Az oldalfalakon, mint a sírkamrafestészetben gyakran lenni szokott, bibliai jelenetek sorakoznak: Ádám és Éva, Noé, a Háromkirályok, Jónás, Mária és a gyermek Jézus.

Számomra ez a felfedezés még jobban még mélyebben megerősíti azt a hitet. A Jézus Krisztusban vetett reménységemet.
Jézus nem csak egy kitalált személy vagy mese. Sokan kétségbe vonták a bibliát. Károli Gáspár (1526-1591) fordította le
teljesen a bibliát magyarra.
 

Károli Gáspár legjelentősebb munkája a Biblia elsőként elkészített teljes lefordítása, melyet 1586-ban kezdett meg, Rákóczi
 Zsigmond támogatásával. Hat református lelkész társa segítségével hamar elkészült a fordítással, így négy év múlva (1590) a
 magyar nyelvű Biblia Vizsolyban nyomtatásban is megjelenhetett, 700-800 példányban. Mára 52 példány maradt fel, ebből
 24 található Magyarországon.

400 év az nem is olyan sok Krisztus után. Elmondhatjuk ,hogy az akkor tájt élő ember apáról fiúra hallotta az evangéliumot.
 A négyszáz év az pár emberöltő 4-5 ember. És így terjed Krisztusunk evangéliuma amit Péter apostolra épített. (Mát
 16,18. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol
 kapui sem vesznek rajta diadalmat.) És figyelembe kell venni azt is ,hogy Pécsről beszélünk akkor amikor a sírkamrát
 említjük ami Israeltól igen messze van. De már akkor itt volt a Krisztus evangéliuma. Kr.u. 400 -ban már itt hirdették az
 evangéliumot. Freskókat festettek és temettek és hirdették és tanították az igazságot. Mert Jézus az út az igazság és az élet.

Vissza a főoldalra.