Az imádkozással kapcsolatban.

 

Máté evangélium 6 rész.6 vers.

 

Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban;

Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a te neved,

jöjjön el a te országod,

legyen meg a te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is;

mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

és ne végy minket kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól;

mert tied az ország, a hatalom és a

dicsőség mindörökké.

 

Ámen.

 

Én úgy hiszem ,hogy egy az ISTEN. Az ember aki úgy hiszi ,hogy egy az ISTEN és imádkozik, akkor az csakis az ISTEN hez imádkozzék. Mert az ő

dicsérete örök. Ha Máriához imádkozik!? Ő ember volt. Lehet vagyis biztos hogy fent van a mennyben. De könyörgök ne emberhez hanem ISTEN

hez imádkozzunk és ne Máriához. Vagy nem volt nagyobb Mózes vagy Illés vagy Ábrahám. Akkor hozzájuk miért nem imádkozunk?!

Szeretlek benneteket és könyörgöm ,hogy ISTEN t imád és hozzá imádkozz.

Ha bármit is kérsz akkor Jézus Krisztus nevében kérjed mert ő a közbenjárónk az Atyánál.

1 Timóteushoz írt levél 2 rész 5 vers.

5. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

vissza a főoldalra.a a főoldalra.